Кредит "Розвиток" #4 | Raiffeisen Bank Aval Кредит "Розвиток" #5 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Кредит "Розвиток" #14 | Raiffeisen Bank Aval Кредит "Розвиток" #15 | Raiffeisen Bank Aval Кредит "Розвиток" #16 | Raiffeisen Bank Aval Кредит "Розвиток" #17 | Raiffeisen Bank Aval Кредит "Розвиток" #18 | Raiffeisen Bank Aval Кредит "Розвиток" #19 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Кредит "Розвиток"

Для підтримки розвитку бізнесу в нашій країні.

Основні переваги

Кредит "Розвиток" | Raiffeisen Bank Aval
придбання нового та того, що був в експлуатації легкового та вантажного автотранспорту
Кредит "Розвиток" #2 | Raiffeisen Bank Aval
придбання нової та що була в експлуатації мобільної сільськогосподарської техніки: комбайнів, тракторів, тощо
Кредит "Розвиток" #3 | Raiffeisen Bank Aval
придбання нової та що була в експлуатації сільськогосподарської ґрунтообробної техніки: плуги, борони, агрегати передпосівної обробки ґрунту, культиватори, сівалки, оприскувачі, машини для внесення добрив, катки тощо

Інформація про продукт

Надання Кредиту здійснюється на умовах Кредитного договору на строк, що передбачений Умовами кредиту.

Протягом дії Кредитного договору Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору, письмово повідомивши про це Кредитора у терміни, що передбачені Кредитним договором. Дострокове розірвання Кредитного договору за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором.Зміни до Кредитного договору вносяться сторонами шляхом підписання Додаткової угоди до Кредитного договору.Відмова від Договору в односторонньому порядку не передбачена.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).
Умови кредиту

Термін кредитування
від 24 місяців до 36 місяців
Відсоткова ставка
16,35%-20,35%
Максимальний ліміт кредиту
3 000 000 грн.
Валюта кредиту
гривня
Разова комісія за надання кредиту
0,5%-0,99%
Графік погашення:
ануїтет (для Агро-клієнтів можливо встановлення індивідуального графіку погашення)
Комісія за внесення змін до кредитного договору / договору забезпечення за ініціативою Клієнта

до 100 000 Євро включно (або еквівалент в іншій валюті)
500 грн
більше 100 000 Євро (або еквівалент в іншій валюті)
1000 грн
комісія за надання довідки про наявність кредиту
150 грн
комісія за дострокове розірвання Кредитного Договору
0 грн
Зверніть увагу
Кредит надається на умовах Кредитного договору у формі Невідновлювальної кредитної лінії. Проект Кредитного договору надається Клієнту на його вимогу.
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку.