Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Ukr
Інтернет-банкінг Перекази та Платежі

Прийом та зарахування грошових коштів

Зарахування платежів та торгівельної виручки на рахунок клієнта через каси відділень чи центри самообслуговування Райффайзен Банку Аваль. Отримання та зарахування грошових коштів можливе і від уповноважених осіб корпоративного клієнта, і від його клієнтів — фізичних осіб.

Послуги

Прийом та зарахування грошових коштів

Прийом готівкових коштів через каси відділень банку
Прийом готівкових коштів через каси відділень банку
Показати деталі Приховати деталі
  • Розгалужена мережа відділень, що приймають готівкові кошти від фізичних осіб на користь підприємств та організацій;
  • Зарахування коштів на рахунок компанії у день здійснення платежу, якщо платіж здійснено під час операційного дня банку;
  • Можливість замовлення структурованого призначення платежу, що надає максимально повну інформацію про платника та полегшує її обробку.
Прийом готівкових коштів через кіоски самообслуговування
Прийом готівкових коштів через кіоски самообслуговування
Показати деталі Приховати деталі
  • Безпечність та захищеність операції;
  • Можливість для платників більш ефективно використовувати свій час та комфортніше здійснювати операції;
  • Можливість погашення будь-яких зобов’язань;
  • Можливість переказу коштів із карткового рахунку на депозитний рахунок фізичної особи;
  • Оперативне зарахування коштів на розрахунковий рахунок корпоративного клієнта;
  • Можливість отримання інформації про здійснення платежів протягом 15 хвилин;
  • Економія витрат корпоративного клієнта на обслуговування рахунку у порівнянні з прийомом платежів через касу банку.
Корисна інформація
інформація, яка може бути корисною для вас
Інформація про послугу

Послуга приймання та перерахування на користь клієнтів – суб’єктів господарювання грошових коштів  надається на умовах Договору комплексного банківського обслуговування або на умовах окремо укладеного договору про приймання платежів, що укладаються на необмежений строк.

Клієнт має право в будь-який момент ініціювати припинення користування послугою/розірвання договору шляхом направлення Банку відповідного письмового повідомлення. Банк припиняє приймання платежів на користь клієнта  з наступного робочого дня з дня  отримання Банком від клієнта повідомлення про припинення користування послугою/розірвання договору. Договірні відносини щодо надання послу щодо приймання платежів вважаються припиненими з моменту виконання клієнтом всіх грошових зобов’язань перед банком та після виконання Банком своїх обов’язків щодо перерахування клієнту сум платежів, прийнятих Банком для перерахування на користь клієнта.

Зміни та доповнення до Договору комплексного банківського обслуговування вносяться шляхом викладення її публічної частини «Правил банківського обслуговування суб’єктів господарювання – клієнтів корпоративного бізнесу в  АТ «Райффайзен Банк Аваль»  в новій редакції та її оприлюднення двічі на місяць – 1 (першого) та 15 (п’ятнадцятого) числа кожного календарного місяця на Сайті Банку та у відділеннях Банку. Якщо 1 (перше) та/або 15 (п’ятнадцяте) число припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, оприлюднення здійснюється в перший Робочий день, наступний за ним. Змінені Правила набирають чинності у відносинах Сторін із зазначеної в них дати, але не раніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати їхнього оприлюднення на Сайті Банку. Такі Правила вважаються прийнятими Клієнтом, якщо до дати набрання ними чинності Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору комплексного банківського обслуговування.

Якщо Клієнт обслуговується на умовах окремо укладеного між Банком та Клієнтом договору про приймання платежів, зміни та доповнення до такого договору вносяться шляхом підписання Банком та Клієнтом додаткових угод (договорів), крім випадків, передбачених договором про приймання платежів.

 Розмір витрат, які повинен сплатити клієнт та/або порядок їх визначення, включаючи податки, міститься в Тарифах.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони за посиланням; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;  гаряча лінія: 0800 505 240).

Чи була ця сторінка корисною для вас?
Дякуємо! З Вашою допомогою ми стаємо краще!