Гарантія платежу #3 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу #4 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Гарантія платежу #13 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу #14 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу #15 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу #16 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу #17 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу #18 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Гарантія платежу

Забезпечує виконання платіжних зобов’язань покупця перед продавцем за контрактом.

Основні переваги

Гарантія платежу | Raiffeisen Bank Aval
Оплата здійснюється у 5 денний термін змоменту подання продавцем документів
Гарантія платежу #2 | Raiffeisen Bank Aval
Оплату отримує продавець навіть у випадку неплатоспроможності покупця

Інформація про продукт

Надання Кредиту здійснюється на умовах Кредитного договору на строк, що передбачений Умовами кредиту.

Протягом дії Кредитного договору Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору, письмово повідомивши про це Кредитора у терміни, що передбачені Кредитним договором. Дострокове розірвання Кредитного договору за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором.Зміни до Кредитного договору вносяться сторонами шляхом підписання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Відмова від Договору в односторонньому порядку не передбачена.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).

Умови

Строк дії гарантії
визначається умовами контракту
Валюта
гривня, долар США, євро
Максимальна / мінімальна сума
визначається умовами контракту або вимогою продавця
Забезпечення
депозит, грошові кошти, порука іншої  фізичної чи юридичної особи (як додаткова застава)
Дистанційне обслуговуванняЗаощаджуйте свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням
Зверніть увагу
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку.