Інтернет-банкінг “Raiffeisen Online”
Завантажити Завантажити
Ukr
Інтернет-банкінг Перекази та Платежі
Головна

Контакти

Зверніться до потрібного підрозділу або скористайтеся формою зворотного зв’язку для вирішення вашого питання.

Загальні питання

521

з мобільного Vodafone

068 490-0888

з мобільного Київстар

044 490-8888

зі стаціонарного в Києві

0 800 500-500

з мобільних решти операторів та зі стаціонарних по Україні

info@aval.ua

Центральний офіс

01011 Київ, Лєскова 9

Питання щодо кредитної заборгованості

0 800 509-900

по Україні

044 496-1146

зі стаціонарного в Києві

Протидія шахрайству

044 230-5999

зі стаціонарного в Києві

0 800 509-990

по Україні

fraud.incidentbox@aval.ua

Raiffeisen Business Online

0 800 505-770

clientbank.support@aval.ua

пн-пт з 8:00 до 19:00

Малий та середній бізнес

0 800 505-045

по Україні

044 590-2498

зі стаціонарного в Києві

пн-пт з 8:00 до 19:00

Валютне врегулювання для бізнес-клієнтів

0 800 500-025

по Україні

пн-пт з 9:00 до 18:00

Еквайринг

0 800 500-738

по Україні

044 495-9191

зі стаціонарного в Києві

цілодобово

Реалізація заставного майна

0 800 300-800

по Україні

assets.collection@aval.ua (придбання майна) 

wo.sale@aval.ua (придбання активів) 

пн-пт з 8:00 до 19:00

Інформування осіб про пов’язаність із банком

Згідно з вимогами законодавства України  Райффайзен Банк Аваль здійснює інформування про правочини з пов’язаними із банком особами.


Закон України «Про банки і банківську діяльність», Стаття 52. Пов'язані з банком особи.


Для цілей цього Закону пов'язаними з банком особами є:

1) контролери банку;

2) особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;

3) керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;

4) споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;

5) особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;

6) керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;

7) асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1 - 6 цієї частини;

8) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;

9) будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.


Банк зобов'язаний подавати Національному банку України інформацію про пов'язаних із банком осіб у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України.


Національний банк України при здійсненні банківського нагляду має право визначати пов'язаними з банком особами фізичних та юридичних осіб, зазначених у пунктах 1 - 9 частини першої цієї статті, за наявності ознак, визначених у нормативно-правових актах Національного банку України, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв'язків із банком. Про таке рішення Національний банк України не пізніше наступного робочого дня повідомляє відповідний банк. У такому разі особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання повідомлення Національного банку України про визначення особи пов'язаною з банком не доведе протилежного.


Особа, визначена рішенням Національного банку України пов'язаною з банком особою, чи такий банк можуть оскаржити в установленому законом порядку рішення Національного банку України про визначення особи пов'язаною з банком особою, а в разі притягнення такої особи до передбаченої законом відповідальності - оспорити підстави рішення Національного банку України про її визначення пов'язаною з банком особою.


Угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами. Угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.


Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

1) прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів;

2) придбання у пов'язаної з банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною;

3) здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної з банком особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;

4) оплата товарів і послуг пов'язаної з банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані;

5) продаж пов'язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;

6) нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов'язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні;

7) нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком від пов'язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні.


Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою; придбання активів пов'язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою; придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною з банком особою. Національний банк України здійснює контроль за операціями банків із пов'язаними з банком особами. Національний банк України має право встановлювати обмеження на операції банків із пов'язаними з банком особами.

Інформування осіб про пов’язаність із банком
Поштова скринька АТ "Райффайзен Банк Аваль", що використовується виключно для інформування осіб щодо набуття статусу пов'язаності із Банком згідно статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", № 2121-III від 07.12.2000 р., та щодо законодавчих вимог до правочинів між Банком та пов'язаними особами.
Листи, направлені з даної поштової скриньки, носять інформативний характер та не потребують надання відповіді.