Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #3 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #4 | Raiffeisen Bank Aval
Залишайтеся вдома. Все онлайн у Raiffeisen Online.
Завантажити Завантажити
Увійти Перекази та Платежі
Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #13 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #14 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #15 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #16 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #17 | Raiffeisen Bank Aval Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #18 | Raiffeisen Bank Aval
Ukr

Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності

Гарантія банку передбачає відшкодування збитків, заподіяних туристу в разі виникнення обставин неплатоспроможності, ліквідації або банкрутства туристичної фірми.

Основні переваги

Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності | Raiffeisen Bank Aval
Забезпечення виконання зобов'язань
Гарантія платежу для суб'єктів туристичної діяльності #2 | Raiffeisen Bank Aval
Безпекак - гарантом платежу виступає надійний банк

Інформація про продукт

Надання Кредиту здійснюється на умовах Кредитного договору на строк, що передбачений Умовами кредиту.

Протягом дії Кредитного договору Клієнт має право ініціювати дострокове розірвання Кредитного договору, письмово повідомивши про це Кредитора у терміни, що передбачені Кредитним договором. Дострокове розірвання Кредитного договору за ініціативою Клієнта можливе виключно за умови відсутності будь-якої заборгованості Клієнта перед Банком за Кредитним договором.Зміни до Кредитного договору вносяться сторонами шляхом підписання Додаткової угоди до Кредитного договору.

Відмова від Договору в односторонньому порядку не передбачена.

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк Аваль», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти info@aval.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України (01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).
Умови

Строк дії гарантії
до 63 місяців + 14 днів, але в будь-якому випадку термін дії гарантії не повинен перевищувати термін дії ліцензії Принципала (туроператора/турагента) на три місяці та 14 календарних днів
Валюта
гривня
Забезпечення для юридичних осіб
депозит
Для фізичних осіб підприємців
грошові кошти на рахунку покриття
Мінімальна сума для туроператорів
20 000 євро
Мінімальна сума для туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в’їзного туризму
10 000 євро
Мінімальна сума для тур агентів
2 000 євро
Дистанційне обслуговуванняЗаощаджуйте свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням
Зверніть увагу
На виконання вимог ст. 67Закону України "Про банки і банківську діяльність" (надалі – Закон про банки) АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - Банк) подає до кредитного реєстру Національного банку України (надалі - Кредитний реєстр) інформацію про здійснені ним щодо клієнта-боржника кредитні операції, що зазначені у частині першій статті 49 Закону про банки, якщо сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за такими кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті).
Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені у ч. 3 ст. ст. 67Закону про банки», у визначеному Національним банком України порядку.